UC

PRESS RELEASE

11.06.2018
Super Capacitor (power battery) made of saw dust!
Beyonder AS at Forus receives NOK 3 million for the development of supercapacitors, a type of electrical energy storage, corresponding to batteries based on activated carbon extracted from residual waste from the wood industry. Such supercapacitors provides significantly higher power in a short period of time compared with traditional lithium-ion batteries. However, they have some challenges related to energy density and self-discharge, among other things because the carbon structure is not entirely optimal and the energy can disappear too quick.
These challenges will Beyonder AS solve in collaboration with NTNU researchers. The goal is to develop supercapacitors with more stable carbon, made from low cost and environmentally friendly material, so that they can have more energy and last for longer than today's solutions. Such power batteries will be very suitable for marine transport and for the operation of cranes and other facilities where periodically high performance is required for heavy lifting or similar operations.
"This is research aimed at increasing the performance and storage potential of a type of battery that can be very important for the electrification of maritime transport and other energy-intensive marine and industrial activities. The fact that focusing on sustainable exploitation of waste from forestry must be regarded as a plus, says Jenny Følling, fylkesordfører i Sogn og Fjordane and chairman for RFF Vestlandet.

Superkondensator (effektbatterier) laget av treflis!
Beyonder AS på Forus får tre millioner kroner til utvikling av superkondensator, en type elektrisk energilagring, tilsvarende batterier, basert på aktivt karbon utvunnet av restavfall fra treindustrien. Slike superkondensatorer gir betydelig høyere effekt på kort tid sammenlignet med tradisjonelle litiumionebatterier. De har imidlertid noen utfordringer knyttet til energitetthet og selvutlading, blant annet fordi karbonstrukturen ikke er helt optimal, og energien kan forsvinne ut litt for raskt. Disse utfordringene vil Beyonder AS løse i samarbeid med forskere fra NTNU. Målet er å utvikle superkondensatorer med mer stabilt karbon, laget av rimelig og miljøvennlig materiale, slik at de kan ha mer energi, og holde på den i lengre tid enn dagens løsninger. Slike effektbatterier vil være svært egnet for marin transport og for drift av kraner og andre innretninger der det er behov for periodevis høy ytelse for å foreta tunge løft eller lignende operasjoner.
- Dette er forskning der man tar sikte på å øke ytelses- og lagringspotensialet i en type batterier som kan bli svært viktig for elektrifiseringen av sjøtransport og annen energikrevende marin og industriell virksomhet. At man også satser på bærekraftig utnytting av avfall fra skogsdrift, må betraktes som et pluss, sier Jenny Følling, fylkesordfører i Sogn og Fjordane og styreleder for RFF Vestlandet.