IN%20hovedlogo-engelsk---hvit

Pilot production of battery cells and supercapacitors

13.06.2019
BEYONDER has received 4.9 million kroner in support from Innovation Norway’s environmental technology programme. Together with the Chinese partner and battery manufacturer United Green Technology the total amount for the project has reached 19.8 million kroner.
News UPDATE
13.06.2019
 
(ENG) Pilot-production of batteries and supercapacitors
BEYONDER has received 4.9 million kroner in support from Innovation Norway’s environmental technology programme. Together with the Chinese partner and battery manufacturer United Green Technology the total amount for the project has reached 19.8 million kroner.
 
The main goal of the project is to develop an upscaled pilot production line for battery cells and supercapacitors. This includes small-scale production of BEYONDER’s own super-active carbon (SAC), electrodes made with SAC and electrodes made with silicon. These components are to be implemented into battery cells for customers to test.
 
The collaboration with United Green Technology will develop batteries for the wind and solar energy markets in Europe and China.
 
- This project will accelerate BEYONDER towards the commercial phase. The project provides solid evidence that the technology which the company is developing is attractive and can contribute to global environmental decarbonization through sustainable solutions in energy storage, says chairman David Ottesen.
 
- Development of new batteries is paramount for reduction of carbon dioxide emissions of the energy sector. BEYONDER has an exciting technology that we believe can play an important role in this transformation. For us it is important to support these types of players says Kari Holmefjord Vervik, director for Innovation Norway Rogaland.
 
BEYONDER is a technology company which will develop and produce the future’s most environmentally friendly and sustainable battery cells for high-power industrial applications.
Read more at www.beyonder.no
 

(NO) Pilot-produksjon av battericeller og superkondensatorer
BEYONDER på Forus får 4,9 millioner kroner i støtte fra miljøteknologiprogrammet til Innovasjon Norge. Sammen med den kinesiske samarbeidspartneren og batteriprodusenten United Green Technology er totalrammen for prosjektet på 19,8 millioner kroner.
 
Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en oppskalert pilot-produksjon for battericeller og superkondensatorer. Dette inkluderer småskala produksjon av BEYONDER sitt eget super-aktivt karbon (SAC), elektroder av SAC og elektroder av silisium. Disse komponentene skal videre implementeres i battericeller som skal gjennom tester hos kunder.
 
Samarbeidet med United Green Technology skal utvikle batteri for vind- og solmarkedet i Europa og Kina.
 
- Dette prosjektet vil akselerere BEYONDER sin fart inn mot kommersiell fase. Prosjektet er en god dokumentasjon på at teknologien selskapet utvikler er attraktiv og kan bidra med globale miljøbesparelser gjennom bærekraftige løsninger innenfor energilagring, sier styreleder David Ottesen.
 
- Utvikling av nye batterier er avgjørende for avkarbonisering av energisektoren. Beyonder har en spennende teknologi som vi mener vil kunne spille en viktig rolle i dette skiftet. For oss er det viktig å støtte opp om slike aktører sier Kari Holmefjord Vervik, direktør i Innovasjon Norge Rogaland.

BEYONDER er et teknologiselskap som skal utvikle og produsere fremtidens mest miljøvennlige og bærekraftige battericeller til effektbatterier i industrielle applikasjoner. Les mer på www.beyonder.no.