RFFV%202019%20kake

Beyonder får millionstøtte fra Regionalt forskningsfond Vestlandet

26.06.2019
3 millioner kroner til videreutvikling av et hybridbatteri som er mye kraftigere enn konvensjonelle batterier, har lynrask lading og kan utlades og lades nærmest et ubegrenset antall ganger.
(Utdrag fra pressemelding fra RFFV, Bergen 26. juni 2019):

Gir 25 millioner til ny forskning på Vestlandet
Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) har vedtatt å gi 25 millioner kroner til ni nye forskningsprosjekter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
 
- Kvaliteten på søknadene i år var høyere enn noen gang tidligere, og vi skulle gjerne hatt midler til flere enn de som nå får støtte. (…)
                                                                                                             
Superbatterier for vindkraftnæringen
Stavangerbedriften Beyonder AS har utviklet en ny batteriteknologi som kombinerer «det beste fra to verdener»; vanlige litiumionebatterier og såkalte superkondensatorer. Resultatet er et hybridbatteri som er mye kraftigere enn konvensjonelle batterier, har lynrask lading og kan utlades og lades nærmest et ubegrenset antall ganger. Nå får Beyonder tre millioner kroner til videreutvikling av denne teknologien. Målet er å lage en ny type silikonkompositter til bruk i sentrale batterielementer, der evnen til å lagre og lede elektrisitet blir vesentlig forbedret sammenlignet med eksisterende materialer.
 
Batterier som kombinerer stor effekt og lagringskapasitet med evne til gjentatte ladesykluser, vil være attraktive for blant annet tungtransport, heisekraner og skip. Ifølge Beyonder vil de også være særlig godt egnet for vindkraftindustrien. De kan lagre overskuddskraft når produksjonen overstiger energibehovet, og utløse effekt når vinden dropper igjen, slik at man «glatter ut» svingningene som følge av at vinden varierer.
 
- I tillegg til at dette prosjektet sikter mot utvikling av mer effektiv og bærekraftig batteriteknologi, kan det også bidra til økt verdiskaping fra vindkraft. Det er en næring som absolutt har et stort vekstpotensial på Vestlandet, sier Følling.
 
Institutt for energiteknikk (IFE) er med som forskningspartner i prosjektet.
 
For mer informasjon, kontakt Svein Kvernstuen, adm. dir. for Beyonder AS, på tlf. 415 11 511​.